Lid worden

Om lid te worden van Team Brabant 2000 moeten de volgende stappen worden doorlopen

  1. Aanmeldingsformulier
  2. Machtigingsformulier
  3. Licentieaanvraag
  4. Opsturen formulieren
  5. Kledingpakket

1. Aanmeldingsformulier

Print het aanmeldingsformulier en vul deze volledig in. 

2. Machtigingsformulier

Om te voldoen aan de contributieverplichting is het noodzakelijk om een doorlopend machtiging af te geven. Print het machtigingsformulier en vul deze volledig in.

3. Licentieaanvraag

Vraag een licentie aan via de KNWU. De licentieaanvraag wordt pas behandeld door de KNWU wanneer de voorgaande stappen zijn afgerond en goedgekeurd door de secretaris van Team Brababant 2000. Voor een licentieaanvraag is een recente pasfoto voor benodigd.

4. Opsturen van formulieren

Stuur in een voldoende gefrankeerde envelop het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier op naar de secretaris (Team Brabant 2000, Secreatariaat, Aartshertogenlaan 358, 5212 CV 's-Hertogenbosch).

5. Kledingpakket

Wanneer voorgaande stappen zijn afgerond kunt tegen een sterk gereduceerd tarief een kledingpakket aanschaffen. Klik hier voor meer informatie.

Downloads